Završetak projekta: „Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“

Tvrtka Tehnix d.o.o. uspješno je završila projekt „Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpadau trajanju od 36 mjeseci. Zahvaljujući Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014-2020. i natječaju ”Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta.

Projektne aktivnosti uključivale su industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj te su rezultirale proizvodom koji predstavlja tehnološku inovaciju na makroregionalnoj razini uz 3 prijave zaštite intelektualnog vlasništva. Značajan je doprinos konkurentnosti S3 područja TPP 2. „Energija i održivi okoliš“. 

U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovao je i ZIO Partner FKIT SuZg uz podršku tvrtke Speculum d.o.o. u provedbi projekta i postupcima nabave.

 

Ciljevi projekta odnosili su se na povećanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskog gospodarstva kroz uspješnu suradnju poslovnog sektora s institucijama za IRI. Također, važno je bilo ojačati kapacitete poduzeća Tehnix za istraživanje i inovacije, omogućiti razvoj novih proizvoda i zaštitu intelektualnog vlasništva te otvoriti nova radna mjesta. Tok aktivnosti i rezultati projekta predstavljeni su zainteresiranoj javnosti, stručnjacima i medijima putem članaka u relevantnim novinama, objavama na web stranicama partnera, održavanjem radionice o navedenoj tematici te pripremom konferencije za medije na kojoj su priopćeni rezultati projekta.

 

Projekt je obuhvaćao sljedeće elemente:

E1 Aktivnosti istraživanja i razvoja

E2 Aktivnosti opsežnog širenja znanja

E3 Promidžba i vidljivost

E4 Upravljanje projektom i administracija

 

Uspješnom provedbom projekta postignuti su sljedeći rezultati:

R1 Razvijen osnovni radni modela

R2 Razvijen predproizvodni prototip

R3 Razvijen proces kompostiranja biorazgradivog komunalnog otpada

R4 Razvijena tehnologija stekla je CE oznaku te je podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva

R5 Donesene završne ocjene etapa industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te projekta istraživanja i razvoja u cjelini

R6 Rezultati projekta su priopćeni širem krugu javnosti

R7 Rezultati projekta su objavljeni

R8 Zainteresirana javnost i ciljana skupina proizvoda informirani su o njegovim rezultatima te je iskazana vidljivost projekta

R9 Izvršena usluga organizacije konferencije za medije

R10 Uspješno proveden projekt, izvršene usluge savjetovanja pri upravljanju projektom te usluge izrade natječajne dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave

R11 Ishođeno jamstvo za predfinanciranje

R12 Izvršene usluge revizije

 

 

Ukupna vrijednost projekta je 20.501.501,39 kn od čega su bespovratna sredstva iznosila 10.059.596,77 kn.

 

 

Nositelj projekta:

Tehnix d.o.o.

Lokacija projekta:

Ulica Braće Radića 35, Donji Kraljevec, Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta:

1.03.2018.-28.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Jasmina Juras Krnjak, tajnica kompanije

E-mail: jasmina.juraskrnjak@tehnix.com

 

 

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr