Zelenjak d.o.o. postao još zeleniji

Kompanija Tehnix isporučila je danas dva nova specijalna komunalna vozila EKOMUNAL TEHNIX za odvojeno prikupljanje otpada za komunalno poduzeće Zelenjak d.o.o. Komunalna vozila imaju nadogradnje TEHNIX EKOMUNAL kapaciteta 7.5 m3 i 10 m3. Vozila su preuzeta od strane direktora komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o. g. Jožice Dežmara, a predao ih je menadžer kompanije Tehnix g. Vladimir Balent.