Dan Tehnix Dalmacije

Kompanija Tehnix nastavlja jesensku tradiciju sajmova i konferencija pa je tako 21. listopada okupila predstavnike komunalnih poduzeća iz Dalmacije. Interes je bio jako veliki za nove inovativne tehnologije usklađene s novim regulama o gospodarenju  otpadom Republike Hrvatske i EU. Na poslovno-tehnološkoj konferenciji o inovativnim proizvodima i tehnologijama Tehnix predstavljene su tehnologije za održivo gospodarenje otpadom i postizanje kružne ekonomije. Zajedničkim znanjem i inovacijama do zelenije budućnosti.