Za projektante

BIOJAME TEHNIX

Biojama 5

Biojama 10

Biojama 20

Biojama 30

Biojama 50

 

SEPARATORI TEHNIX

Separator 800

Separator 1 200

Separator 2 000

Separator 2 500

Separator 3 500

Separator 4 300

Separator 5 000

Separator 6 000

Separator 10 000

Separator 15 000

Separator 20 000

Separator 25 000

Separator 30 000

Separator 35 000

Separator 40 000

Separator 50 000

Separator 80 000

 

SEPARATORI TEHNIX S BYPASSOM

Separator 2 000 s bypassom

Separator 2 500 s bypassom

Separator 3 500 s bypassom

Separator 5 000 s bypassom

Separator 6 000 s bypassom

Separator 10 000 s bypassom

Separator 15 000 s bypassom

Separator 20 000 s bypassom

Separator 25 000 s bypassom

Separator 30 000 s bypassom

 

MASTOLOVI TEHNIX

Mastolov 800

Mastolov 1 200

Mastolov 2 000

Mastolov 2 500

Mastolov 3 500

Mastolov 5 000

 

BIOROTOR TEHNIX

BRT-100

BRT-200

BRT-300

BRT-400

BRT-600

BRT-800

BRT-1000

 

PRETOVARNA STANICA

Pretovarna stanica za obradu miješanog komunalnog otpada tip Tehnix kapaciteta pretovara do 45 t/h