Inovacija godine 2020.

Kompaniji Tehnix predvođenoj predsjednikom g. Đurom Horvat danas je dodijeljena na svečanom prijemu u velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu diploma za inovaciju godine 2020. za Tehnologiju za bioreaktorsko kompostiranje i proizvodnju eko komposta. Diploma je dodijeljena ispred Udruge inovatora Hrvatske od strane predsjednika prof. dr. sc. Miljenka Šimprage. Svečani i ponosan završetak još jedne poslovno-inovacijske godine.