Isporuka za Vukovar

Kompanija Tehnix danas je uspješno izvršila isporuku i primopredaju specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL kapaciteta nadogradnje 16m3.

Još jedan projekt dobiven putem javne nabave. Zadovoljan kupac je naš interes, a kvaliteta proizvoda dugotrajan partner u održivom razvoju.