Isporuka za Grubišno Polje

Danas je isporučeno drugo Komunalno vozilo za komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Grubišno Polje. Radi se o komunalnom vozilu EKOMUNAL kapaciteta 7,5 m3. Isporuka je izvršena uz prezentaciju vozila direktoru poduzeća Komunalac d.o.o. g. Ivici Ahacu od strane predstavnika kompanije Tehnix, zamjenika direktora g. Željka Horvata