Isporuka za Komunalno poduzeće Azelija eko d.o.o.

Kompanija Tehnix d.o.o. danas je isporučila komunalno vozilo komunalnom poduzeću Azelija Eko d.o.o. u sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ Azelije eko d.o.o., KK.06.3.1.18.0012, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Predmet je dobiven putem javnog natječaja, a svečanom preuzimanju prisustvovali su Miroslav Cigić, direktor Azelija eko d.o.o., Gordana Lipšinić, gradonačelnica Grada Ozlja, Martina Furdek Hajdin, zamjenica Župana koja obnaša dužnost Župana Karlovačke županije i Željko Horvat, komercijalni direktor kompanije Tehnix d.o.o.