Isporuka za Lipovljane

Kompanija Tehnix danas je izvršila isporuku i primopredaju specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje otpada tip TEHNIX EKOMUNAL kapaciteta nadogradnje 16 m3. Isporuka je izvršena komunalnom poduzueću Lipkom servisi d.o.o. Kvalitetom i trajnom funkcionalnošću za zelenije Lipovljane i održivo gospodarenje otpadom.