Isporuka za Novokom

Komunalno poduzeće Novokom u Novom Marofu danas je dobilo dva nova specijalna komunalna vozila. Radi se o komunalnom vozilu EKOMUNAL TEHNIX 16 m3 za odvojeno prikupljanje otpada i  komunalnom vozilu za odvojeno prikupljanje otpada s kranom volumena 7,5 m3. Komunalna vozila prezentirana su i predana direktoru komunalnog poduzeća Novokom g. Marinku Hođa.