Isporuka za Općinu Dvor

Općina Dvor napravila je iskorak u gospodarenju bio otpadom te nabavila kompost roto shredder s kranom i gusjenicama za usitnjavanje zelenog otpada i pripremu biomase za proizvodnju eko komposta. Ovim malim činom može se napraviti veliki zaokret na području manjih ruralnih sredina i time pridonijeti održivosti i proizvodnji zdrave hrane.