Isporuka za Požarevac

Danas je kompanija Tehnix izvršila isporuku specijalne opreme za dogradnju sortinice u Požarevcu. Radi se o dogradnji prihvatne zone linije za sortiranje komunalnog otpada za JKP Komunalno Požarevac zbog proširenja kapaciteta centra za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada s pretovarnom stanicom Požarevac.