Isporuka za Zabok

Poduzeće Komunalno d.o.o. Zabok danas je dobilo drugo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje otpada TEHNIX EKOMUNAL kapaciteta 7,5 m3. Pojačanje komunalnog voznog kapaciteta osigurava održivo gospodarenje komunalnim otpadom Grada Zaboka.