JKP “Standard” d.o.o. Konjic

Još jedan u nizu uspješnih projekata za kompaniju Tehnix. Danas je svečano potpisan ugovor o isporuci komunalnog vozila EKOMUNAL 7.5 m3 za komunalno poduzeće JKP Standard d.o.o. Konjic. Predmet je dodijeljen na međunarodnom natječaju u odabiru najbolje ekonomske ponude.