Kompanija Tehnix obogatila proizvodni kadar

Kompanija Tehnix je primila u stalni radni odnos desetak radnika u proizvodnji i time osigurala kvalitetan kadar kao i povećanje proizvodnog kapaciteta. Visoki standard zaposlenih zasigurno je dobra formula za ostanak u Međimurju sa svojom obitelji.