Kompostana Herešin završena i prije propisanog roka, na godinu će prerađivati 9000 tona biootpada

Projekt izgradnje Kompostane Herešin je završen i prije planiranog roka. Na završnoj konferenciji dana 16.11.2021. prezentiran je projekt „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“. Završnoj konferenciji prisustvovao je i Đuro Horvat, predsjednik kompanije Tehnix, koja je bila zadužena za tehničko opremanje i izgradnju koprivničke Kompostane. Također, g. Đuro Horvat je u ime dobre suradnje Gradu Koprivnici uručio zahvalnicu. Inače, projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020., a dodijeljen je kompaniji u izboru ENP.

 

Link: https://komunalac-kc.hr/2021/11/16/kompostana-heresin-zavrsena-i-prije-propisanog-roka-na-godinu-ce-preradivati-9000-tona-biootpada/