Komunalac Glina nabavio novo vozilo

        Komunalac Glina danas je preuzeo novo jednokomorno komunalno vozilo Tehnix Ekomunal kapaciteta nadogradnje 10 m3. Kompanija Tehnix isporučila je komunalno vozilo te izvršila primopredaju i obuku komunalnom poduzeću Komunalac Glina. Zajedničkim snagama do blistavijeg grada Gline.