Komunalno vozilo za Dvorkom

Komunalno vozilo – novo specijalno komunalno vozilo EKOMUNAL TEHNIX s nadogradnjom zapremnine 16 m³ za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada isporučeno je i prezentirano do strane kompanije Tehnix direktoru poduzeća Dvorkom d.o.o., g. Boži Trivanoviću. Projekt je financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 (Program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa), a dobiven putem javnog natječaja po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.