Komunalno vozilo za Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška

Kompanija Tehnix danas je izvršila primopredaju novog specijalnog komunalnog vozila sa samopodizačem za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Kvaliteta, elegancija, trajnost i funkcionalnost objedinjena u jednom proizvodu garancija su poslovnog uspjeha i dugotrajnog partnerstva te zadovoljstvo kupca.