Konferencija u Tirani

Održana Konferencija na temu suvremena tehnologija u zaštiti okoliša 11. i 12.02.2015. u Tirani, Albaniji.

Na poziv ministra zaštite okoliša Republike Albanije, poslovna delegacija Tehnixa boravila je u Tirani od 11.-12.02.2015., gdje smo, u sklopu konferencije o zaštiti okoliša, održali sastanak u Ministarstvu sa stručnjacima za odabir suvremene MBO-T tehnologije kompanije Tehnix. Važno je reći da Albanija znatno zagađuje vode Jadrana, što stvara velike probleme u razvoju održivog turizma. Tehnix će isporučiti projektnu dokumentaciju za tipske tvornice koje bi se gradile za albansko tržište, a financirale bi se iz Svjetske banke i EU fondova

Letak s konferencije