Krakom dobio novo vozilo

Kompanija Tehnix danas je izvršila uspješnu isporuku za komunalno poduzeće KRAKOM d.o.o. Krapina. Radi se specijalnom komunalnom vozilu TEHNIX EKOMUNAL kapaciteta 16 m3. To je treće komunalno vozilo u voznom parku Krakom proizvođača Tehnix.