Krakom Krapina dobilo novo vozilo

Kompanija Tehnix jučer je isporučila novo Komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada TEHNIX EKOMUNAL kapaciteta 10 m3. Isporuka je izvršena od strane menadžera g. Vladimira Balenta direktorici komunalnog poduzeća Krakom Krapina gđi Katarini Posilović.