Međunarodna Eko konferencija u Dubrovniku 28. – 30.09.2015.

Kompanija Tehnix organizirala je u Dubrovniku Međunarodnu poslovnu konferenciju gdje je ekspertima, znanstvenicima, direktorima predstavila suvremenu MBO-T tehnologiju za potpunu industrijsku reciklažu komunalnog miješanog i pred sortiranog otpada kojom se postižu globalni ciljevi održivog razvoja. To je tehnološko otkriće razvijeno u kompaniji Tehnix.

Ciljevi konferencije bili su upoznati sudionike konferencije sa najboljom MBO-T tehnologijom industrijske reciklaže miješanog i pred sortiranog otpada. U tipskim montažnim tvornicama potpuno se reciklira dopremljeni otpad na 10 uporabnih vrijednosti, 8 vrsta sirovina za prodaju na tržištu, kompost i RDF gorivo za cementare.

POZIVNICA >>>
INVITATION >>> 
ZAKLJUČCI MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE U DUBROVNIKU 28.-30.09.2015. >>>
CONCLUSIONS OF INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE IN DUBROVNIK 28th-30th of September 2015 >>>