Početak probnog rada Sortirnice korisnog otpada u gradu Prelogu

Nakon informacije o početku radova, želimo informirati da je pogon za Sortiranje te baliranje odvojeno prikupljenog korisnog otpada grada Preloga izgrađen, te da je u fazi probni rad sa obukom osoblja. Obzirom da se svi procesi odvijaju prema planu te da su u završnoj fazi pripreme za skorašnji tehnički pregled, naglašavamo da uz potporu Investitora Grada Preloga i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost cijela investicija dobivena na javnom natječaju po sistemu „ ključ u ruke „ izvršena u roku.