Potpis ugovora u Gunji

Za komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada; novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom zapremnine 7 – 8 m³ za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, sklopljen je ugovor u sjedištu komunalnog poduzeća Gunjanska Čistoća d.o.o. uz prisutstvo direktora g. Dragana Šokčevića i predstavnika kompanije Tehnix g. Željka Horvata. Predmet je dodijeljen putem javne nabave male vrijednosti u odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.