Pretovarna stanica Požarevac u Srbiji

Kompanija Tehnix isporučila je kompletno postrojenje za reciklažu komunalnog otpada za grad i pokrajinu Požarevac u Srbiji. Postrojenje su montirali djelatnici kompanije Tehnix Beograd gdje zapošljavamo 50 radnika. Taj projekt je financiran preko IPA programa. Kapacitet postrojenja je 10 tona/sat. Puštanje u pogon planirano je za svibanj ove godine kada se steknu zdravstveni uvjeti i sigurnost od zaraze COVID-19. Vrijednost investicije za samo postrojenje je milijun eura.