Primopredaja vozila za Ivkom d.d. Ivanec

Kompanija Tehnix danas ja izvršila primopredaju specijalnog komunalnog vozila u okviru projekta ,,Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – IVKOM d.d.” KK.06.3.1.18.0021., u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (sufinanciranog sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda). Ispred komunalnog poduzeća Ivkom d.d. bio je prisutan direktor g. Edo Rajh, gradonačelnik Grada Ivanec g. Milorad Batinić, a ispred tvtrke Tehnix komercijalni direktor g. Željko Horvat.