Reciklažno dvorište Herešin Koprivnica

Dana 13. veljače 2020. godine održana je završna konferencija projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Herešin u Koprivnici. Projekt Reciklažnog dvorišta pokriva administrativno područje grada Koprivnice, odnosno naselja Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec, a obuhvaća 30.854 stanovnika i 10.848 kućanstava. Predmetna lokacija na kojoj je zahvat odrađen, površine je cca 2.702 m2. Ukupna vrijednost projekta je 5.231.962,86 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a isporuku kompletne opreme izvršila je kompanija Tehnix.