Škovacin d.o.o. nabavlja novo Komunalno vozilo

Jučer je u sjedištu poduzeća Škovacin d.o.o. sklopljen ugovor o nabavi specijalnog komunalnog vozila za skupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s nadogradnjom zapremnine 16 m³. Predmet je dobiven u odabiru ekonomski najpovoljnije ponude na javnom nadmetanju, a isporuka se predviđa za srpanj.