Sortirnica Drniš

Kompanija Tehnix danas je uspješno pustila u rad mini sortirnicu Drniš i odradila pokaznu prezentaciju Gradskoj Čistoći Drniš i direktorima iz najbližih komunalnih poduzeća. Mini linija namijenjena je za sortiranje i baliranje korisnih sirovina, a dijelom je sufinancirana iz sredstava Fonda za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.