Suradnja s kompanijom Lafarge iz Francuske

Na poziv kompanije Lafarge iz Francuske održali smo sastanak u Egiptu u gradu Kairu, a tema poslovnog sastanka bila je izgradnja MBO-T tvornica za reciklažu komunalnog otpada u Egiptu, točnije za reciklažu – sortiranje miješanog komunalnog otpada te specijalno kao dodatak za proizvodnju RDF goriva iz ostatka miješanog komunalnog otpada. Sa kompanijom Lafarge surađujemo više od 10 godina. Na zajedničkim projektima radili smo u Rumunjskoj i Rusiji. Cementara u Suezu je najveća na svijetu, proizvodi gotovo 10 milijuna tona cementa godišnje, želi gorivo iz ugljena zamijeniti sa alternativnim gorivima iz otpada, biomase i drugih koji manje zagađuju okoliš za razliku od štetnih emisija iz ugljena. Još jedan veliki poslovni uspjeh kompanije Tehnix.