UDRUGA PREDUZEĆA KOMUNALNE PRIVREDE U FBiH

Kompaniju Tehnix posjetilo je Udruženje poduzeća komunalne privrede BiH. Delegaciju su sačinjavali direktori komunalnih poduzeća, a cilj ove stručne posjete je bio upoznavanje s novim inovativnim tehnologijama kompanije Tehnix. Izuzetno je veliki interes i potreba za poboljšanjem gospodrenja komunalnim otpadom na području BiH te je zaključeno da su tehnologije kompanije Tehnix inovativne te da osiguravaju kružnu ekonomiju u cilju zaštite planete Zemlje.