Uprava Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kompaniji Tehnix

Uprava HBOR-a na čelu sa predsjednicom, gospođom Tamarom Perko, posjetila je kompaniju Tehnix dana 8. veljače 2018. godine. Delegacija HBOR-a upoznala se sa tehnološkim dostignućima iz područja komunalne industrije odnosno održivog gospodarenja komunalnim otpadom.
Sastanku su bili prisutni poslovni partneri iz Ukrajine sa kojima je dogovorena suradnja i financiranje tvornice MBO-Te za obradu komunalnog otpada. Također, dogovoreno je da će kompanija Tehnix dobiti podršku HBOR-a u realizaciji projekata zaštite okoliša, ne samo na međunarodnoj razini već i u Republici Hrvatskoj.