Izgradnja sortirnice Mihačeva Draga

Kompanija Tehnix d.o.o. kao nositelj zajednice ponuditelja Tehnix – GP Krk potpisala je 12. veljače 2021. godine Ugovor za izgradnju  i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi. Ugovoreno postrojenje gradi se na ukupnoj površini od 5 636 m2, a obuhvaća izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište. Planirani rok završetka projekta je do kraja ove godine, odnosno najkasnije do veljače 2022. godine. Poslovi izgradnje vrše se prema terminskom planu, stručno i kvalitetno te će biti dovršeni u predviđenom roku. Projektom izgradnje sortirnice unaprijedit će se sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom u gradu Rijeci što će doprinijeti postizanju ciljeva zelenog plana EU i RH, a kompanija Tehnix dobit će još jednu referencu za reciklažu komunalnog otpada.