Za zelenije Lipovljane

Kompanija Tehnix danas je izvršila službenu primopredaju i prezentaciju specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX kapaciteta 7,5 m3. Isporuka je izvršena komunalnom poduzeću Lipkom servisi d.o.o. u sklopu otvorenog postupka javne nabave za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Primopredaja je izvršena uz nazočnost direktora komunalnog poduzeća Lipkom servisi g. Davora Živković i zamjenika predsjednika kompanije Tehnix g. Željka Horvata sa suradnicima.