Za zelenu Rakovicu

Kompanija Tehnix danas je izvršila isporuku dva nova specijalna komunalna vozila EKOMUNAL TEHNIX za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta 5 m3 i 10 m3.
Radi se o dvjema grupama putem javne nabave, a svečana primopredaja izvršena je uz pristutvo predstavnika komunalnog poduzeća Rakovica d.o.o. i kompanije Tehnix d.o.o.
Dva nova EKOMUNAL vozila za čišću i zelenu Rakovicu.