Zavšren projekt izgradnje sortirnice Mihačeva Draga

Jučer je završnom konferencijom održanom u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke obilježen završetak radova na izgradnji postrojenja za sortiranje odvojeno
prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga.
Radi se o prvom postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Hrvatskoj koji će omogućiti veću iskoristivost i povećati vrijednost korisnih sirovina iz otpada.
Radove je izvela zajednica ponuditelja Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca i GP Krk iz Krka. Na krovu hale sortirnice ugrađeni su solarni paneli koji proizvode električnu energiju za potrebe sortirnice te na taj način doprinose očuvanju okoliša te smanjuju troškove pogona. Tehnološki proces postrojenja sortirnice obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološka separacija neiskorištenog materijala i reciklaža sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.
Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog korisnog otpada koji ulazi u postrojenje. Na taj način osigurana je priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada, čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada. Sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava se kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time se doprinosi povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te snižavanju emisije stakleničkih plinova u okoliš.
Projekt „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga“ sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.