Novosti

Suradnja s kompanijom Lafarge iz Francuske

Objavljeno: 05.03.2015

Na poziv kompanije Lafarge iz Francuske održali smo sastanak u Egiptu u gradu Kairu, a tema poslovnog sastanka bila je izgradnja MBO-T tvornica za reciklažu komunalnog otpada u Egiptu, točnije za reciklažu – sortiranje miješanog komunalnog otpada te specijalno kao dodatak za proizvodnju RDF goriva iz ostatka miješanog komunalnog otpada. Sa kompanijom Lafarge surađujemo više…

Saznajte više →

Suradnja s norveškim firmama

Objavljeno: 27.02.2015

Tvrtka Tehnix već niz godina uspiješno surađuje sa nizom norveških firmi koje proizvode opremu i uređaje za distribuciju električne energije. Tehnix proizvodi specijalne tehnološke kontejnere u koje se navedena oprema montira te takve kompletene funkcionalne transformatorske i distributivne kontejnere predaje na upotrebu krajnjem kupcu za područije cijele Skandinavije.

Saznajte više →

MALL OF SPLIT: Specijalni separator 150/500 L/s

Objavljeno: 19.02.2015

Za potrebe građevinskog projekta MALL OF SPLIT, izradili smo i isporučili specijalni separator zapremnine 30000L te nazivnog protoka 150/500 L/s.

Saznajte više →

Konferencija u Tirani

Objavljeno: 15.02.2015

Održana Konferencija na temu suvremena tehnologija u zaštiti okoliša 11. i 12.02.2015. u Tirani, Albaniji. Na poziv ministra zaštite okoliša Republike Albanije, poslovna delegacija Tehnixa boravila je u Tirani od 11.-12.02.2015., gdje smo, u sklopu konferencije o zaštiti okoliša, održali sastanak u Ministarstvu sa stručnjacima za odabir suvremene MBO-T tehnologije kompanije Tehnix. Važno je reći…

Saznajte više →

Centri za upravljanje komunalnim otpadom

Objavljeno: 19.01.2015

Kompanija TEHNIX nastavlja sa aktivnostima na razvoju, proizvodnji, izgradnji i održavanju centara za upravljanje komunalnim otpadom.

Saznajte više →

Mobilne naftne pumpe

Objavljeno: 03.10.2014

Nove lokacije naših mobilnih naftnih pumpi s informatičkom opremom, za kontrolu i administriranje podataka o istakanju, su u tvrtkama Messer u Zaprešiću i PPK Karlovac.

Saznajte više →

TEHNIX – Globalna kompanija

Objavljeno: 19.09.2014

Tehnix uređaji instalirani su po cijelom svijetu. Uz već postojeći uređaj kapaciteta 1250ES za potrebe pročišćavanja sanitarnih i fekalnih otpadnih voda tvornice OMEGA LINE U Vavuniya Sri Lanka , u mjestu Sandalankawa za istog naručioca instaliran je uređaj kapaciteta 2500 ES.

Saznajte više →

TEHNIX BIOROTORI – u funkciji zaštite okoliša turističkih destinacija

Objavljeno: 26.08.2014

2014. godine uoči ljetne sezone u Istri je pušten u rad najmoderniji zabavni park Istralandija. Jedan od vitalnih logističkih objekata u parku je i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ugrađen je uređaj posljednje generacije koji objedinjava više faza u procesu pročišćavanja otpadnih voda. Unatoć ekstremnim uvjetima i opterećenjima kojima je uređaj bio izložen, uspješno…

Saznajte više →

Prisutnost u regiji

Objavljeno: 25.08.2014

Tehnix je vodeća kompanija u proizvodnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i prisutni smo u svim zemljama u regiji. Na slici je najmoderniji uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 600 ES, ugrađen u sklopu kompleksa hotela Otočec u Sloveniji.

Saznajte više →

Mobilna reciklažna dvorišta

Objavljeno: 15.08.2014

* sve u skladu sa zakonom o otpadu RH * sve u skladu sa zakonom o otpadu RH * mogućnost prijevoza: navlakačem, podizačem, grajferom, viličarom, dizalicom * spremnici prema svim ključnim brojevima ugrađeni u spremištu * pravilno fiksirani za sigurni transport * posebno odvojeni dio spremišta za zauljeni otpad * certifikat ovlaštenog instituta za sigurnost…

Saznajte više →