3. Modularne zgrade, vrtići i škole

Pošaljite upit

Opis

Eko kompanija Tehnix je, u suradnji sa lokalnim građevinskim tvrtkama, izgradila moderne dječje vrtiće na lokacijama Donji Kućan, Koprivnica i Ogulin. Ove samostojeće modularne zgrade

spojene su na komunalne usluge i sadrže vodovod, odvodnju, visokonaponske i niskonaponske električne instalacije, kao i ostale sustave poput telekomunikacija, grijanja i hlađenje, požarni alarm

itd. Objekti su u kratkom roku izgrađeni do svog konačnog i funkcionalnog stanja te su kao takvi spremni za dobrodošlicu i smještaj djece. Cilj takvih projekata je kroz izgradnju i kompletno

opremanje dječjih vrtića, povećati obrazovne kapacitete na dobrobit ruralnih područja i na taj način pridonijeti razvoju društvenog života u tamošnjim naseljima.

 

 

 

 

Tehnička specifikacija