7. TEH-PACK kontejneri

Pošaljite upit

Opis

TEH-PACK kontejner iznimno je pogodan za međunarodni prijevoz.

Ima priključke za podizanje i učvršćivanje ili slaganje.

Projektiran je kao lagana konstrukcija od podnih, krovnih i ugaonih profila.

Materijal koji se isporučuje unutar TEH-PACK kontejnera pakiran je tako da se osigura potpuna imobilizacija tijekom prijevoza svim vrstama cesta.

Sklopljene jedinice TEH-PACK dovoljno su čvrste za prijevoz i postupanje metodama ISO.

Modularne konstrukcije TEH-PACK skladište se u komprimiranoj konfiguraciji „ravnih paketa“ visine 700 mm.

Konstrukcija je dovoljno čvrsta za prijevoz i postupanje s četiri jedinice istovremeno.

Modularni proizvodi TEH-PACK posebno su dizajnirani za brzo sklapanje u višekatne zgrade za potrebe ureda, gradilišta, apartmana i mnogih drugih namjena.

 Kad više nisu potrebne, TEH-PACK konstrukcije mogu se lako rastaviti i vratiti u svoju konfiguraciju „ravnog paketa“ radi vraćanja u skladište i ponovne uporabe kasnije.

Tehnička specifikacija