Novosti

Izvršena isporuka za Ponikve eko otok Krk

Objavljeno: 28.04.2021

Kompanija Tehnix danas je izvršila isporuku komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta 16 m3. Primopredaji je ispred kompanije Tehnix nazočio zamjenik direktora g. Željko Horvat, a ispred tvrtke Ponikve eko otok Krk direktor g. Ivica Plišić sa svojim suradnicima.

Saznajte više →

Komunalac d.o.o. Koprivnica preuzeo dva komunalna vozila

Objavljeno: 26.04.2021

U sklopu projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u gradu Koprivnici“, kompanija Tehnix danas je izvršila službenu primopredaju i predstavljanje dva specijalna komunalna vozila EKOMUNAL Tehnix kapaciteta  16 m3. Svečanost se održala na sam Dan Komunalca u dvorištu Upravne zgrade Komunalca, Mosna ulica 15 s početkom u 11.00 sati. Ispred kompanije Tehnix nazočio…

Saznajte više →

Isporuka za Drenovci d.o.o.

Objavljeno: 12.04.2021

Kompanija Tehnix danas je izvršila primopredaju specijalnog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada za Komunalno poduzeće Drenovci d.o.o. Predmet je dobiven na javnom nadmetanju u kategoriji ekonomski najpovoljnije ponude. Radi se o komunalnom vozilu EKOMUNAL TEHNIX kapaciteta nadogradnje 5 m3.  

Saznajte više →

Stambeno Komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin

Objavljeno: 08.04.2021

Danas je u kompaniji Tehnix održano svečano potpisivanje ugovora o nabavi komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada s komunalnim poduzećem Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Svečanom potpisivanju pristupili su predsjednik kompanije Tehnix, g. Đuro Horvat i direktorica komunalnog poduzeća Stambeno komunalno gospodarstvo gđa Sanja Tomić te gradonačelnik grada Ogulina g Domitrović. Radi se o nabavi specijalnog…

Saznajte više →

Potpisan ugovor s Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Objavljeno: 06.04.2021

Danas je u kompaniji Tehnix održano svečano potpisivanje ugovora o nabavi komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada s komunalnim poduzećem Ponikve eko otok Krk. Svečanom potpisivanju pristupili su predsjednik kompanije Tehnix, g. Đuro Horvat i direktor komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk, g. Ivica Plišić. Radi se o nabavi specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL kapaciteta 16…

Saznajte više →

Potpis ugovora o isporuci komunalnog vozila za Čistoća Županja d.o.o.

Objavljeno: 31.03.2021

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada sa sustavom za automatsku identifikaciju te odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kompanije Tehnix, danas je svečano potpisan ugovor u poduzeću Čistoća Županja d.o.o. uz nazočnost direktora g. Ante Klanca i predstavnika kompanije Tehnix g. Vladimira Balent

Saznajte više →

Tehnix isporučio dva komunalna vozila kompaniji „Lijepa Bistrica“

Objavljeno: 30.03.2021

Kompanija Tehnix isporučila je dva komunalna vozila vrijedna 1,8 milijuna kuna za odvojeno prikupljanje otpada tvrtki „Lijepa Bistrica“ koja obavlja komunalne djelatnosti na području općine Marija Bistrica. Vozila su nabavljena u sklopu projekta „Komunalna vozila za ljepšu Bistricu“, a riječ je o jednom univerzalnom vozilu za odvojeno prikupljanje otpada volumena 10 m3 i jednom specijalnom…

Saznajte više →

Isporuka za Komunalije Čazma

Objavljeno: 26.03.2021

Kompanija Tehnix danas je uspješno obavila isporuku i primopredaju specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Komunalije d.o.o. Čazma. Putem javnog nadmetanja sklopljen je ugovor o nabavi i isporuci specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL 16 m3 za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Saznajte više →

Komunalac d.o.o. Grubišno Polje

Objavljeno: 23.03.2021

Danas je u kompaniji Tehnix održano svečano potpisivanje ugovora o kupnji specijalnog vozila samopodizač kontejnera sa stražnjim hidrauličkim stabilizatorima i mini kranom za odvojeno sakupljanje otpada te ugovora o kupnji  specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za skupljanje otpada zapremine  7,5 m3. Predmet je dobiven putem javnog natječaja, a svečanom potpisivanju nazočili su direktor poduzeća Komunalac…

Saznajte više →

Hrvatski Caritas u kompaniji Tehnix

Objavljeno: 23.03.2021

Kompanija Tehnix imala je veliku čast zaprimiti visoku delegaciju Hrvatskog caritasa dana 22. ožujka o.g. vezano uz završetak značajnog projekta modularnih stambenih jedinica za potrebe područja stradalih potresom u Glini, Petrinji i Sisku. Cijeli projekt je baziran na donaciji Hrvatskog caritasa 200 stambenih modula potrebitim obiteljima. Kompaniju Tehnix posjetili su mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog…

Saznajte više →